Title:

Biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” : nr 1, maj `81

Autor:

autor nieznany

Subject:

biuletyn ; Solidarność ; Wrocław ; czasopisma nielegalne ; Dolny Śląsk ; związki zawodowe ; Zagłębie Miedziowe ; prasa podziemna ; Święto Ludzi Pracy

Description:

Biuletyn o charakterze informacyjno-propagandowym, dotyczący porozumień między rządem a Solidarnością.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

ZBiPM „CUPRUM” Wrocław

Date issued:

1981-05-03

Type:

czasopismo

Format:

pdf

Language:

pol

Liczba stron:

8

Size:

150 x 210 mm

Digitisation:

Muzeum Historyczne w Lubinie

Location of original object:

Muzeum Historyczne w Lubinie

Do pobrania:

tak